O firmě a lidech

Ing. Ondřej Prášek - jednatel PKbau s.r.o.

Ondřej Prášek

Studoval na VUT v Brně. Od roku 2004 pracoval ve stavebnictví jako technický pracovník a od roku 2008 jako stavbyvedoucí. Své organizační schopnosti mohl dále rozvíjet na pozici výrobního ředitele. Roku 2017 získal Osvědčení o autorizaci v oboru Pozemní stavby a o rok později i v oboru Dopravní stavby. Jeho hlavními přednostmi jsou organizační a vyjednávací schopnosti s dodavateli, které využije pro efektivní průběh stavby vašeho domu.

Náš příběh začal už před lety, kdy jsme jako studenti VUT pracovali brigádně ve stavební firmě. Po škole jsme se rychle uchytili jako stavbyvedoucí a Ondřej v roce 2010 získal pozici výrobního ředitele ve stavební firmě Tost.cz, s.r.o. Ve své práci jsme se soustředili hlavně na oblast veřejných zakázek, které nám přinesly zajímavé zkušenosti z oblasti novostaveb a rekonstrukcí občanské vybavenosti nebo veřejných prostranství. Ve své praxi jsme se setkávali také se stavbami rodinných domů.

Díky této práci jsme získali cenné kontakty na dodavatele a naučili se řešit každodenní situace na stavbě, které nejednou vyžadovaly kreativní řešení.

Po letech práce pro zaměstnavatele jsme se rozhodli, že je čas vydat se vlastní cestou a založili si společnost, která více odpovídá našim představám. Novou energii, znalosti, zkušenosti a chuť rozvíjet své vědomosti využijeme ve Váš prospěch při stavbě Vašeho domu.

Máme velké zkušenosti s realizacemi složitých technologických celků (rozsáhlé vzduchotechnické soustavy, vybavení velkokuchyní, výtahy pro dopravu osob i nákladu, automatické posuvné dveře v nemocnicích, pohledové železobetonové konstrukce) a jsme schopni vyřešit složité místní podmínky při založení stavby po odborném posouzení geologem, kterého zajistíme (založení např. na pilotách, plošných základech, atd.).

Jsme autorizované osoby u ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ a dále se vzděláváme. Máme zkušenosti s výstavbou pasivního zděného domu na dotace zelená úsporám: Nová Zelená úsporám Sm. MŽP č.2/2015


Neboť se chceme i nadále zdokonalovat, přistoupili jsme v roce 2021 k implementaci systému řízení jakosti ISO 9001. Přínos vidíme zejména v řízení všech procesů společnosti, definici a eliminaci rizik a snaze o neustálé zlepšování, což v důsledku vede k efektivnějším procesům, snižování nákladů a zvyšování produktivity. Společnost s funkčně zavedeným systémem řízení kvality dokáže lépe definovat a splnit očekávání zákazníků a zvyšuje svoji konkurenceschopnost. Záleží nám na kvalitě životního prostředí a proto jsme zavedli i systém enviromentálního managmentu ISO 14001. K životnímu prostředí přistupujeme šetrně a chceme tak zajistit trvale udržitelný rozvoj společnosti. Taktéž je pro nás velmi důležité aktivně chránit zdraví pracovníků na našich stavbách. Pro zajištění bezpečného pracovního prostředí jsme zavedli manažerský nástroj ISO 45001.

Ing. Radek Klofáč - jednatel PKbau s.r.o.

Radek Klofáč

Studoval na VUT v Brně. Od roku 2012 pracoval ve stavebnictví jako přípravář výroby a o rok později už jako stavbyvedoucí. V roce 2017 získal Osvědčení o autorizaci v oboru Pozemní stavby. Jeho hlavními přednostmi jsou organizační schopnosti a také schopnost týmové práce. Umí svůj tým motivovat k lepším výkonům.

Osvědčení a kvalifikace

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Autorizace - Ing. Prášek - pozemní stavby

Autorizace – Ing. Prášek – pozemní stavby

Autorizace - Ing. Klofáč - pozemní stavby

Autorizace – Ing. Klofáč – pozemní stavby

Autorizace - Ing. Prášek - dopravní stavby

Autorizace – Ing. Prášek – dopravní stavby

[/caption]

Nominace na titul Stavba roku 2021